تولدت مبارک آقای خاصم

و زيبا ترين تولد ها ، آن هائيست که در رويا براي کسي ميگيريم که عاشقانه دوستش داريم..🎊🎂🎉🎁🎈

یه نفرهست که بایدباشه تا باشم

بایدقلبش بزنه تاقلبم بزنه

بایدنفس بکشه تانفس بکشم

یه نفرهست که بودنش بهم آرامش میده

یه نفرهست که باکل دنیا عوضش نمیکنم

که کلی حسودم واسش

یه نفرهست که نباشه نیستم

عاشقتم مردخوبم

تولدت مبارک امیرم.


/ 0 نظر / 110 بازدید