دلیل حال خوب من

عشق یعنی وقتی دلتنگت میشم با اینکه چشماتو ندارم تا بانگاه کردن بهشون غمهامو از یاد ببرم دستاتو ندارم تا دستامو بگیری و دلمو گرم کنی، شونه هاتو واسه گریه کردن ندارم تا خودمو خالی کنم، آغوشتو ندارم تا غرقش بشمو بهترین حس دنیارو تجربه کنم اما میتونم با نگاه کردن به همین عکسا به همین شعرایی که با دست خط قشنگ خودت برام نوشتی و میدونم چه حسوحالی داشتی موقع نوشتنش خودمو دلمو آروم کنم وخوشحال باشم که تو این دنیا صاحب یه قلب شدم به وسعت دریا به قشنگی آسمونو ستاره هاش،به پاکی همه ی گلهای دنیاوبه مهربونی خدا.قلبی که دیوونه وارتاحدمرگ دوستش دارم ولی میدونم بازم کمه ... مرسی که هستی امیرم مرسی که فقط خودت بلدی حال دلمو خوب کنی

20.6.97 22:45

/ 0 نظر / 181 بازدید