عشق ناب

آدمهایى هستنند که وجودشان در زندگیت نور امید است به راستى شاهکار خلقت خدا هستند

وجودشان تنت را گرم و ته دلت را قرص مى کند گاهی وقتها لحظه هایی برایت رقم میزنند که در هیچ کتاب عاشقانه ای نمیشود پیدایش کرد چون خودشان به تنهایی خلاصه ی همه عاشقانه های دنیا هستند

گاهى زبان هم در برابر تعریف و تمجیدشان قاصر مى شود انگارى که الهه ى عشق هستند و واژه ى فرشته هم براى آنها اندک است آدمهایى که براى خلقتشان باید دست به آسمان برد و مخلوق را شکر کرد.

سپاس عشق نابم

سپاس خدای عشق نابم


/ 0 نظر / 148 بازدید